Thursday, 20/01/2022 - 17:48|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE, CHÚC NĂM HỌC 2019 - 2020 THẮNG LỢI.

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG THCS XUÂN CẨM

 

Số: 24 /BC-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Cẩm, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 20/07/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ kế hoạch số 13/KH-PGD&ĐT ngày 15/9/2017 về việc hướng đẫn chỉ đạo thực hiện nhiêm vụ năm học 2017-2018 bậc trung học cơ sở;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THCS Xuân Cẩm năm học 2017-2018;

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học trước, trường THCS Xuân Cẩm đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2018 - 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

* Khái quát tình hình đơn vị:

1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên :

+ Tổng số CBGV- CNV : 36 ; Trong đó: 01 Th.sỹ; 24 ĐH; 11 CĐ

+ Ban giám hiệu : 02 ; Nam : 02; Nữ : 0. trong đó Thạc sỹ: 01

+ Nhân viên hành chính : 03 ; Nam : 01; Nữ : 02; trong đó ĐH: 03.

+ Giáo viên : 31 ; Nam : 11 Nữ : 20 (Biên chế : 31 ; hợp đồng : 0 ).

+ TPT đội : 01 Trình độ : ĐH Lí.

+ Hoạt động chuyên môn theo 04 tổ :

  • Tổ Toán Lý: 10 người
  • Tổ Văn – Sử : 11 người.
  • Tổ SHĐTD,N.H: 10 người.

- Tổ Văn phòng : 03 người.

+ Chi bộ Đảng có : 19 Đảng viên, tỷ lệ : 52,7 %;

+ Liên đội có : 16 Chi đội với 566 đội viên.

2. Quy mô phát triển các loại hình trường, lớp, học sinh

2.1.Về học sinh:

Đơn vị

Tổng số HS

So với năm học 2016-2017

HS nữ

Tỉ lệ %

HS Dân tộc thiểu số

Tỉ lệ %

Tổng số HS bỏ học

Tỉ lệ %

So với năm học 2015-2016

THCS Xuân Cẩm

566HS

16 lớp

Tăng 16 HS

263

46,47

0

0

01

0,17

0

 

2.2. Cơ sở vật chất, cảnh quang nhà trường:

Danh mục

Tổng

số

Kiên cố

Cấp 4, tạm

Tỉ lệ kiên cố

Còn thiếu

Ghi chú

Phòng học

16

6

10

37,5%

 

 

Phòng chức năng

0

0

0

0%

6

Thiếu các phòng CN

  • Chỉ đạo tuyển sinh 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn xã. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6: 158/158 HS (đạt100% KH);

- Công tác xây dựng CSVC: Cơ sở vật chất phòng lớp học đặc biệt các phòng học cấp 4 tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Các phòng chức năng, thư viên đồ dùng... thiếu hoàn toàn;

- Nhà trường đã tham mưu với địa phương tu sửa hệ thống văn phòng, phòng học cấp 4, tu sửa hệ thống điện, của sổ, cửa chính các phòng học, lát nền lớp học trị giá 204 triệu đồng; xây dựng khu nhà vệ sinh cho học sinh trị gia 300 triệu đồng. đề xuất xây dựng 8 phòng học nhà 2 tầng để đưa vào sử dụng trong năm học 2018 - 2019.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017-2018:

Thực hiện chủ đề năm học: “Tăng cường kỷ cương nề nếp, trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, năng cao chất lượng giáo dục” cụ thể:

1. Công tác tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả quy chế Phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh, có trang bị hệ thống sổ liên lạc, tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học và cuối học kỳ để thông báo kết quả học tâp, rèn luyện của học sinh đồng thời kết hợp giáo dục học sinh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân, phụ huynh học sinh và mọi người hiểu rõ được trách nhiệm giáo dục không chỉ là của nhà trường, trách nhiệm giáo dục là của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

- Tham mưu với chính quyền địa phương một số nội dung nhằm phục vụ việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:

+ Triển khai tu sủa CSVC nhằm đảm bảo đủ các điều kiện cho việc dạy và học của năm học 2017 - 2018 và các năm tiếp theo.

+ Tham mưu công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tôn tạo cảnh quan sư phạm nhà trường, nâng cấp, tu bổ CSVC trường lớp học….

+ Rà soát tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2017 – 2025. Đệ trình xúc tiến xây dựng 8 phòng học nhà 2 tầng theo đề án ATK2 của UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng công trình vệ sinh học sinh...

+ Tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng phong trào xã hội học tập, “Cộng đồng học tập”, làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo các khu vực nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn đuối nước tại các địa bàn thôn….

- Nhà trường đã xây dựng và ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong trường học. Niêm yết tại văn phòng quy định về đạo đức nhà giáo” thống nhất quy chế làm việc, triển khai các quy định về quy chế chuyên môn bám sát vào các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý và phù hợp tình hình thực tiễn nhà trường. Quy định cụ thể rõ ràng về hệ thống hồ sơ sổ sách, cách ghi chép và các quy định về quy chế chuyên môn để GV nắm rõ và thực hiện. Các nội dung trên được xây dựng dân chủ trong toàn cơ quan, được kế hoạch hóa cụ thể và được công khai ngay từ đầu năm học nên tạo được sự chủ động cho quản lý và giáo viên thực hiện.

- Ban Giám Hiệu đã tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh từng quản lý và cán bộ viên chức trong nhà trường đã nỗ lực phấn đấu tạo được sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch giáo dục bộ môn trên tinh thần ngay từ đầu năm học dựa vào khung phân phối chương trình của Bộ giáo dục, từng giáo viên trong tổ bộ môn đã lập được kế hoạch giảng dạy theo qui định giảm tải của Bộ giáo dục, được Ban giám hiệu kiểm tra phê duyệt và thực hiện đồng thời nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu, tổ chuyên môn và giáo viên trong việc việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng dân chủ công bằng khách quan tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh.

Đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành và duy trì kỷ cương nền nếp:

Coi trọng quản lý chất lượng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu và đơn vị. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, chỉ đạo đơn vị phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, hỗ trợ đơn vị tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học; chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện sai phạm trong dạy học và quản lý giáo dục như việc thực hiện khung phân phối chương trình; công tác dạy thêm, học thêm, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, công tác xã hội giáo dục ...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, duy trì tốt cổng thông tin điện tử góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt hội nghị CBCC, viên chức đầu năm học; phát huy tính dân chủ, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận cao trong nhà trường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành công việc gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh, đội ngũ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của GV trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đặc biệt là báo cáo hai chiều thông qua hòm thư điện tử của nhà trường.

Chú trọng công tác quản lý, phối hợp hoạt động giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục HS thông qua kênh liên lạc truyền thống và hệ thống liên lạc điện tử ; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ:

BGH đã tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch giáo dục bộ môn trên tinh thần ngay từ đầu năm học dựa vào khung phân phối chương trình của Bộ giáo dục, từng giáo viên trong tổ bộ môn đã lập được kế hoạch giảng dạy theo qui định giảm tải của Bộ giáo dục, được BGH kiểm tra phê duyệt và thực hiện đồng thời nâng cao trách nhiệm của BGH, tổ chuyên môn và giáo viên trong việc việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đặc biệt là báo cáo hai chiều thông qua hòm thư điện tử của nhà trường.

Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, học sinh, nhân dân; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Sở, Bộ GD&ĐT về thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá tiếp cận mô hình trường học mới.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cho toàn bộ giáo viên; Công tác giáo dục bảo vệ môi trường được quan tâm lồng ghép tích hợp vào giảng dạy chính khóa, vệ sinh môi trường, an ninh trường học được bảo đảm, an toàn trường học tốt, không xảy ra các hiện tượng bạo lực học đường tệ nạn xã hội...

Tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động của nhà trường, thường xuyên BD chuyên môn nghiệp vụ, BDTX cho cán bộ GV, chú trọng đến giáo viên tin học và ngoại ngữ;

Cử cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn tiếng Anh cho giáo viên dạy...

Thường xuyên đôn đốc, động viên và tạo điều kiên để các cá nhân tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo tinh thần chỉ đạo của PGD và Sở GD & ĐT. Tạo điều kiện thuận lợi để CBGV-NV được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ công tác giảng dạy, giáo dục.

- 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Bản thân giáo viên có ý thức tự giác tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề. Bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo theo những yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV và chuẩn cán bộ quản lý, mỗi nhà giáo ở cương vị công tác của mình, thường xuyên tự học tập và rèn luyện để nâng cao mức đạt được theo các yêu cầu của chuẩn.

- Tham gia có hiệu quả các cuộc thi Giáo viên dạy giỏi các cấp, cụ thể:

+ GVDG cấp tỉnh: 01 đ/c

+ GVDG cấp huyện (vòng 1): 16 đ/c

+ GV làm TPT Đội giỏi cấp huyện: 01 đ/c

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục:

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung các phong trào thi đua: “Dạy tốt học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ... thành hoạt động thường xuyên của mỗi nhà trường nhằm nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của giáo viên và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỷ cương nề nếp cho học sinh qua đó tăng cường kỷ cương nền nếp trong trường.

Việc hạn chế học sinh bỏ học được triển khai nghiêm túc. Trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn, đội, các ban ngành địa phương động viên được 1 học sinh bỏ học trở lại trường.

Nội dung chương trình tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phù hợp với từng đối tượng học sinh, tăng cường kĩ năng vận dụng, tăng thời lượng dạy thí nghiệm, thực hành; xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề liên môn. Nội dung giáo dục đạo đức lối sống, rèn kỹ năng sống, thực hành pháp luật, giáo dục giới tính, giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm... được tăng cường lồng ghép, tích hợp trong các môn học.

Các hình thức tổ chức hoạt động học tập được đổi mới theo hướng gắn liền với những đòi hỏi từ thực tiễn. Ngoài thời gian học chính khóa, trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông.

3.1. Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình các môn học:

Chủ động thực hiện xây dựng khung PPCT của trường theo định hướng số tiết của SGD và PGD, nhà trường đã triển khai họp các tổ nhóm chuyên môn, từng bộ môn được giao cho nhóm chuyên môn phụ trách xây dựng khung PPCT theo định hướng của SGD và PGD, dựa trên khung PPCT cũ đang thực hiện năm học 2016-2017 để tiếp tục điều chỉnh và xây dựng PPCT cho từng môn phù hợp với nội dung từng bài, từng tiết và phù hợp với từng đối tượng học sinh, với điều kiện vùng miền, điều kiện khu vực, nền văn hóa ảnh hưởng...

Sau khi các tổ nhóm chuyên môn xây dựng xong, BGH chỉ đạo báo cáo, dà duyệt lại tất cả các nội dung và chỉnh lý cho phù hợp với từng bộ môn đã xây dựng khung PPCT.

Khung chương trình các môn học đảm bảo về số tiết đã được định hướng trong hướng dẫn của Sở GD & ĐT.

Định hướng rõ dàng cho từng đối tượng học sinh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn phải bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và được BGH phê duyệt.

3.2. Chỉ đạo và kết quả thực hiện đổi mới PPDH và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực và theo hướng nghiên cứu bài học.

BGH đã xây dựng kế hoạch và tích cực chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn bám sát khung PPCT đã xây dựng, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn theo hướng:

Tăng cường ƯDCNTT trong giờ dạy. Phân hóa trình độ học sinh trong giảng dạy, cải cách và đổi mới giờ dạy thực hành nâng cao kỹ năng và khả năng thực nghiệm cho học sinh.

Đưa các chuyên đề vào bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém, ứng dụng CNTT và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy vào dạy học.

Tích hợp liên môn trong dạy học và bồi dưỡng HSG: thông qua các chủ đề quê hương, tự hào dân tộc, di sản văn hóa, di tích lịch sử, địa danh anh hùng...

Trong sinh hoạt chuyên môn đã đưa các chuyên đề thực tiễn trong cuộc sống vào và giải quyết vấn đề thực tiễn dạy học đặt ra. Phát huy được tính chủ động, sáng tạo và rèn cho học sinh phương pháp tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức khoa học.... Tổng số có 24 chuyên đề bồi dưỡng và phụ đạo học sinh được đưa vào sinh hoạt đổi mới PPDH trong đó các chuyên đề ứng dụng CNTT 100%;

3.3. Công tác chỉ đạo và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của người học:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá: 100% CB, giáo viên đều đăng ký một đổi mới trong phương pháp dạy học.

- Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra, kiểm định, đảm bảo tính vừa sức, khách quan, trung thực từ khâu ra đề, đáp án, chấm trả bài, vào điểm, tính điểm… đúng theo quy định. Thực hiện việc đánh giá xếp loại học sinh theo nội dung Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

- Nhà trường coi trọng công tác đổi mới phương pháp dạy theo hướng trú trọng phát triển phẩm chất năng lực người học. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, công tác kiểm định chất lượng nghiêm túc để đánh giá điều chỉnh kịp thời.

- Việc đổi mới công tác kiểm tra: thực hiện công tác kiểm tra đột xuất cũng như định kỳ theo quy định và nội dung kiểm tra tập trung vào hiệu quả, chất lượng giảng dạy. Tăng tính chủ động của các tổ chuyên môn, các đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả giáo dục. Với học sinh nội dung kiểm tra trú trọng đánh giá năng lực phẩm chất.

- Nhà trường chỉ đạo Đoàn đội, GVCN các lớp chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, hoạt động ngoại khóa nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm học như:

+ Tổ chức truyền thông ATGT và tìm hiểu về ATGT qua các cuộc thi viết và trên mạng internet do ngành GD tổ chức

+ Tổ chức tết trung thu cho 100% học sinh toàn trường có sự tham gia của GVCN, GVBM, PHHS; BCH Xã Đoàn và đại diện lãnh đạo địa phương về dự.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhân dịp chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày NGVN; Hội trại kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM-Ngày hội tiếng Anh.

+ Tham quan học tập trải nghiệm tại “Làng văn hóa các dân tộc VN” và khu di tích Ao Vua...

4. Việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh.

- Nhà trường thực hiện tổ chức dạy học ngoại ngữ theo đề án dạy học tiếng anh của Sở GD&ĐT hướng dẫn, chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tiến hành đẩy mạnh trang trí môi trường học tập tiếng Anh bằng các bảng biểu song ngữ với những nội dung mang tính giáo dục cao. Tích cực mua sắm, trang bị các trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã được trang bị 01 phòng học tiếng Anh thông minh. Có 08 phòng học được gắn thiết bị dạy học tiếng Anh thông thường với màn hình tương tác và thiết bị âm thanh không dây. Có đủ các thiết bị đài Cassete và loa phục vụ kiểm tra kỹ năng nghe cho HS.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch 117/UBND ngày 07 /10 năm 2016 của UBND huyện Hiệp Hòa và kế hoạch dạy Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 về hướng dẫn đề án dạy Ngoại Ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Chỉ đạo nhóm giáo viên tiếng Anh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết việc hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh, thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhằm phát huy khả năng giao tiếp, rèn kỹ năng cho HS. Thành lập CLB tiếng Anh với những hình thức hoạt động phong phú, sinh động. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc HS tích cực tham gia giao tiếp cùng nhau bằng tiếng Anh. Kết quả :

+ Tổ chức :Ngày hội tiếng Anh cấp trường với nhũng hoạt động học mà chơi, chơi mà học để các em thực hành 4 kỹ năng nghe nói đọc viết qua các trò chơi.

+ Tham gia cuộc thi :Tài năng tiếng Anh cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức: đạt giải Khuyến khích.

+ Năm học 2017-2018, nhà trường có 02 lớp khối 6 với 78 học sinh, 02 lớp 7 với 76 học sinh được tham gia học chương trình tiếng Anh 10 năm, còn lại là học chương trình tiếng Anh hệ 7 năm.

5. Việc đẩy mạnh thực hiện dạy tin học và ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý trong nhà trường:

- Căn cứ kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc thực hiện đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong các trường PT trên địa bàn Hiệp Hòa, được sự nhất trí của phòng GD&ĐT nhà trường đã triển khai học tự chọn môn tin học cho HS khối 6,7.8. Nhà trường thuê 01 phòng 20 máy tính để phục vụ cho công tác dạy và học tập.

- Vận động CBGV, NV học vi tính, đẩy mạnh ứng dụng cộng nghệ thông tin trong giảng dạy. Khai thác triệt để vai trò của các thiết bị dạy học hiện đại đã được trang bị như Phòng học tiếng Anh thông minh, các thiết bị màn hình tương tác... Kết quả, có 36/36 = 100% CB-GV-NV có chứng chỉ Tin học ứng dụng, 100% CB-GV-NV có máy tính cá nhân để phục vụ công việc dạy học hàng ngày.

- Hoạt động của trang web, trường học kết nối: thông tin hoạt động của nhà trường được cập nhật, tuy nhiên các tổ đoàn thể chưa thường xuyên đưa tin tbài cho NV phụ trách, thiếu tin bài hàng tháng. Đã triển khai hướng dẫn CBGV đăng ký và sử dụng, CBGV tham dự sinh hoạt chuyên môn, đưa bài giảng, chuyên đề lên trường học kết nối nhưng số lượng còn ít.

- Sử dụng các phần mềm EMIS, PIMS, xếp thời khóa biểu, phổ cập, tự đánh giá, quản lý công văn...trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý. Tăng cường trang thiết bị phục vụ cho CBGV ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.

6. Việc tiếp tục nâng cao hệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:

- Căn cứ nhiệm vụ năm học ban giám hiệu xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo các tổ, đoàn thể căn cứ kế hoạch nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo tính đồng bộ thống nhất.

- Căn cứ tình hình đội ngũ năm học 2017-2018 phân công nhiệm vụ đúng quy định, phù hợp với năng lực GV.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại cá nhân, đoàn thể gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công tác kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, kiểm tra đột xuất còn ít, hậu kiểm và đôn đốc thực hiện sau kiểm tra chưa tốt nên hiệu quả công tác quản lý chưa cao.

7. Việc tăng cường công tác tham mưu với chính quyền địa phương trong việc xây dựng CSVC, trường lớp học, trang thiết bị dạy học:

- Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động tham mưu với UBND xã Xuân Cẩm trong việc củng cố, nâng cấp một số hạng mục CSVC nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học, tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh ủng hộ công tác xã hội hóa, huy động được hơn 76 triệu đồng từ cha mẹ học sinh để cải tạo, tu sửa phòng lớp học, đường điện, thay hoành,đảo ngói, trần tôn...

- Trong năm học, nhà trường chú trọng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy như đồ dùng thiết bị dạy học các môn TDTT, mua mới 01 bộ bàn bóng bàn, mua bổ sung sách và tài liệu vào thư viện nhà trường ... Tuy nhiên số lượng còn rất ít theo yêu cầu...

8. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Ngày 18/9/2017, BGH nhà trường đã tổ chức họp, quán triệt ý nghĩa của công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn thông qua việc bồi dưỡng HS giỏi các môn văn hóa. Phân công giáo viên bồi dưỡng theo năng lực, sở trường của từng đ/c. Giao chỉ tiêu về chất lượng giải, số lượng giải đến từng tổ chuyên môn và các nhân giáo viên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí và quy chế khen thưởng thỏa đáng nhằm động viên, khích lệ GV hăng say bồi dưỡng. Kết quả:

* Cấp tỉnh:

+ Văn hóa: đạt 0 giải

+ KHKT, STTTNNĐ: đạt 0 giải

+ TDTT: Đạt 02 giải ( trong đó: 01 Nhì; 1 Ba)

* Cấp huyện: 60 giải trong đó:

+ Văn hóa: đạt 41 giải ( trong đó: 02 Nhì; 05 Ba; 15 KK; 19 HSG)

+ Thi tài năng tiếng Anh: đạt 01 giải KK

+ Vẽ tranh: đạt 01 giải KK

+ TDTT: đạt 17 giải: 1 nhất; 5 nhì; 7 ba; 2KK cá nhân, 2KK đồng đội

  • Tổng điểm đạt được: 626 điểm

9. Công tác nâng cao chất lượng đại trà và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

- Ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng khung phân phối chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh của đơn vị mình; tăng cường chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên theo yêu cầu đổi mới; xây dựng khung chương trình ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và khung chương trình dạy thêm học thêm ở các bộ môn để nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, xây dựng định hướng đề cương ôn tập cho 9 bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, có giao chỉ tiêu chất lượng văn hóa cho từng môn, khối lớp một cách cụ thể, chi tiết. Chỉ đạo giáo viên song song với việc dạy kiến thức mới phải gắn với việc xây dựng đề cương ôn tập xuyên suốt cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và thiết lập hồ sơ xin cấp phép tổ chức dạy thêm 03 môn Văn, Toán và tiếng Anh cho học sinh toàn trường. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án, rà duyệt khung chương trình dạy thêm sao cho sát với từng đối tượng học sinh. Hàng tuần có lịch duyệt giáo án cụ thể

-Ban gi¸m hiÖu t¨ng c­êng dù giê, kiÓm tra ng¾n ®èi víi học sinh trong giê häc, việc ra đề chấm chữa và lưu bài của học sinh đúng quy định. Đặc biệt với học sinh khối 9 ngoài các bài kiểm tra ngắn còn tăng cường khảo sát hàng tháng nh»m rót kinh nghiÖm, bổ sung kÞp thêi

* Kết quả cụ thể về chất lượng giáo dục 2 mặt:

Xếp loại hạnh kiểm:

+ Tốt: 346 HS (đạt 61.66 %)

+ Khá: 199 HS (đạt 35.16 %)

+ TB: 18 HS (đạt: 3.18%)

Khối, lớp

Sĩ số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu – Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

157

93

59,24

60

38,22

4

2,55

0

0,00

7

136

73

53,68

58

42,65

5

3,68

0

0,00

8

132

76

57,58

49

37,12

7

5,30

0

0,00

9

141

107

75,89

32

22,70

2

1,42

0

0,00

Tổng

566

349

61,66

199

35,16

18

3,18

0

0,00

- Trong năm, nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật; Không có HS vi phạm các tệ nạn XH, Không xảy ra bạo lực học đường và các vấn đề về đạo đức HS.

 

Xếp loại học lực:

  • + Giỏi: 75 HS (đạt 13,25%)

+ Khá: 229 HS (đạt 40,46%)

+ Yếu: 19 (đạt 3,36%)

Khối, lớp

Sĩ số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu – Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

157

24

15,29

58

36,94

70

44,59

5

3,18

7

136

17

12,50

57

41,91

57

41,91

5

3,68

8

132

19

14,39

58

43,94

51

38,64

6

4,55

9

141

15

10,64

56

39,72

65

46,10

3

2,13

Tổng

566

75

13,25

229

40,46

243

42,93

19

3,36

  • Kết quả kiểm định: Trường xếp 12/27 trường; Lớp 9: xếp 11/27 trường.
  • Thi thử lớp 10 lần 2: Xếp 5/27 trường.

 

* Những tồn tại hạn chế:

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu và yếu về phòng, lớp học; đồ dùng, trang thiết bị dạy học... Ý thức sử dụng đồ dùng, TBDH và việc ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học còn chưa thực sự hiệu quả, chủ yếu chỉ tập trung vào đợt hội giảng thi tay nghề các cấp. Giáo viên hạn chế sử dụng đồ dùng dạy học, còn có giáo viên dạy chay. Việc sử dụng trang thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT chưa nhiều, tỉ lệ thấp.

- Công tác đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn chưa có hiệu quả, thiếu chiều sâu. Chủ yếu còn nặng về hình thức. Do vậy, cơ bản nhiều GV còn yếu về phương pháp dạy học

- Việc kiểm tra đôn đốc, dự giờ của BGH chưa đạt yêu cầu theo quy định, chưa chỉ rõ cho GV, tổ chuyên môn những tồn tại, hạn chế của mình và giải pháp để khắc phục

- Đội ngũ giáo viên: một số giáo viên còn trẻ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy còn thiếu và yếu

- Một số GV trẻ chưa có phương pháp bồi dưỡng HSG, chưa say sưa chuyên môn nên kết quả BD HSG còn thấp.

- Một số đ/c GVCN chưa tích cực trong việc phối hợp với PHHS, nên không hiểu được hoàn cảnh, kinh tế gia đình HS và chưa có biện pháp giáo dục thích hợp, việc giáo dục HS bảo quản CSVC còn chưa tốt; học sinh lười học ham chơi, vệ sinh trường lớp bẩn còn diễn ra phổ biến. Công tác thực hiện ATGT khu vực cổng trường khi tan học còn chưa nghiêm, hiện tượng dàn hàng, ùn tắc khu cổng trường còn diễn ra khá phổ biến.

- Công tác dạy thêm, học thêm chưa tích cực tự giác: Giáo viên đến lớp còn có hiện tượng chậm muộn, dạy chưa hết trách nhiệm, làm việc riêng để học sinh tự do hoặc cho học sinh đến học nhưng không có giáo viên, lớp học bẩn, không vệ sinh.

 

* Bài học kinh nghiệm

- Nhà trường đạt được những kết quả trên là đ­ược sự quan tâm của PGD&ĐT Hiệp Hòa, của Đảng uỷ, UBND xã Xuân Cẩm. Đồng thời ban giám hiệu đã xây dựng đư­ợc các kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả, sát với nhiệm vụ của năm học .

- Các đoàn thể trong nhà trường đã nhận thức đúng được vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong nhà trường.

- Động viên được cán bộ giáo viên tự giác rèn luyện tu dư­ỡng đạo đức nghề nghiệp và làm việc có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ, tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Đây là việc làm hết sức quan trọng có tính quyết định trong việc thực hiện thành công các kế hoạch đề ra.


 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 84/KH-HU ngày 13/01/2015 của Huyện ủy Hiệp Hòa về thực hiện Chương trình hành động 63-CTr/TU của Huyện ủy Hiệp Hòa, Tỉnh ủy Bắc Giang, Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT;

1.2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị.

1.3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý; thực hiện quyền tự chủ, sáng tạo của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình dạy học đi đôi với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của CBQL về chất lượng của trường trước các cơ quan quản lý giáo dục và địa phương. Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ quản lý đối với các cấp, các ngành; thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong đơn vị.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới PPDH; vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực, phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập; thực hiện tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

1.5. Tập trung bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL giáo dục, giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; duy trì, củng cố và phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán trong vai trò đổi mới sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong chương trình giáo dục, Đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS theo hướng tinh giản, linh hoạt để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương và khả năng học tập của HS theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) theo chỉ đạo của PGD và Sở GD

- Trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và lối sống, rèn luyện KNS, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của đơn vị thông qua trang mạng “Trường học kết nối”.

2.2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ:

- Tiếp tục triển khai Chương trình dạy học tiếng Anh 10 năm thí điểm vào năm học 2018-2019. Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường nói tiếng Anh, tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo khối lớp, xây dựng các câu lạc bộ nói tiếng Anh cho GV và HS. Tăng cường việc đưa các hoạt động nghe, nói tiếng Anh, tổ chức câu lạc bộ nhóm nhỏ theo lớp học vào trong các giờ học tự chọn để HS có cơ hội rèn luyện, thực hành. Khuyến khích đơn vị, nhà trường mời tình nguyện viên của các tổ chức quốc tế, GV các nước bản ngữ đến dạy học và giao lưu tại đơn vị. Tổ chức ngày hội tiếng Anh, thi tài năng tiếng Anh...

2.3. Tổ chức việc định hướng nghề; hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo đúng kế hoạch; phân luồng học sinh sau khi học xong THCS theo đúng quy định.

2.4. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, môi trường, GD lịch sử địa phương, kỹ năng sống trong các giờ học chính khóa, phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; giáo viên chủ nhiệm, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục ATGT; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho HS khuyết tật.

2.5. Các hoạt động tập thể, HĐNGLL, hoạt động ngoại khóa chuyển dần theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lý các hoạt động giáo dục KNS theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp HS làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận PPDH và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ; hướng dẫn HS hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.

2. 6. Đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ PPDH và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, tăng cường mối quan hệ giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất HS.

- Đổi mới PPDH

Tiếp tục đổi mới PPDH phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của HS; đẩy mạnh áp dụng các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực;tăng cường việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo chủ đề trong các môn học; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, hướng dẫn HS phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của các đối tượng HS khác nhau.

- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Tiếp tục tổ chức hiệu quả cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm - thực hành của HS.

- Chỉ đạo xây dựng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong trường.

- Đổi mới kiểm tra và đánh giá

+ Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…), GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển năng lực của HS; đánh giá để giúp đỡ HS về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, tạo hứng thú trong quá trình học tập.

+ Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Trường học tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng đưa lên trang web của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Chỉ đạo CBQL, GV và HS tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.

3. Phát triển đội ngũ GV, CBQL

3.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ GV, CBQL

Tham gia đầy đủ và tổ chức tốt việc tập huấn các nội dung: Mô hình trường học mới cấp THCS; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật... Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng CBQL, GV về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV. Nâng cao năng lực GV môn tiếng Anh, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tiến tới hoàn thành công tác đào tạo, bồi dưỡng GV theo chuẩn KNLNN theo công văn cấp trên.

3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của CBQL, GV

- Thành lập tổ nhóm GV cốt cán của nhà trường nhằm bồi dưỡng, hỗ trợ GV đổi mới phương pháp, tổ chức dạy học, áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng tại chỗ, qua công việc, trong công việc thông qua đội ngũ GV cốt cán.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học trong trường; Trường duy trì tổ chức tốt mô hình sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài, Trường triển khai mô hình trường học mới, rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn huyện; tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, theo cụm trường theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên; phát huy và duy trì việc triển khai công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho GV tiếng Anh định kỳ hàng tháng với hình thức tại chỗ, theo cụm. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng GV, CBQL.

- Nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá; phát huy hiệu quả việc dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của GV trong các hội thi GV dạy giỏi các cấp, tổ chức và quản lý các hoạt động sinh hoạt chuyên môn qua mạng; tổ chức tốt Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp hiệu quả.

3.3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của CBQL giáo dục trong quản lý đội ngũ GV, nhân viên trong nhà trường

4. Sử dụng CSVC, thiết bị dạy học;

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục tăng cường CSVC, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học, có kế hoạch sửa chữa và mua sắm bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Yêu cầu GV tích cực sử dụng thiết bị dạy học, đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thiết bị dạy học.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa CSVC nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống.

5. Củng cố kết quả PCGD THCS

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ GV chuyên trách của trường; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Huy động 100% HS trong độ tuổi và HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; làm tốt công tác duy trì sĩ số, nắm chắc tình hình, nguyên nhân HS bỏ học và có giải pháp khắc phục, chú trọng phụ đạo HS yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

6. Công tác thi đua, khen thưởng

Đánh giá thi đua đảm bảo công bằng, công khai, khách quan và động viên được phong trào, trong đó đánh giá thi đua căn cứ vào kết quả các hoạt động gắn với sự tiến bộ của mỗi cá nhân, đơn vị. Tăng cường truyền thông những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức tự hào về nghề nghiệp của đội ngũ. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội cho công tác thi đua, khen thưởng.

7. Chế độ thông tin báo cáo

Các báo cáo gửi về Phòng GD&ĐT thực hiện gửi theo đường thư điện tử hoặc bản giấy.

8. Thực hiên và triển khai tốt các kì thi, kiểm tra: Theo sự chỉ đạo và kế hoạch thực hiện của PGD.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường THCS Xuân Cẩm năm học 2017 – 2018 và một số nội dung, nhiệm vụ chính của năm học 2018-2019./.

 

 

 

Nơi nhận:

  1. VT.

Bản điện tử:

Phòng GD&ĐT;

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

TRẦN VĂN TOÁN

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 80
Năm 2022 : 80